Avaleht Uudised Lingid Firmast Kontakt
 Otsi
Avaleht
Farmijuhtimine Lüpsiplatsid Torusselüpsiseadmed Sõnnikueemaldusseadmed Automaatjooturid Automatiseeritud söötmisseadmed Lehma hooldusvahendid
Lüpsiplatsi juhtimine

Farmijuhtimine

 Lüpsi juhtimine:

STRANGKO lüpsijuhtimise süsteem Milk-Control (Piimameeter-Pulsameter 2) annab nüüd võimaluse alustada automatiseerimist, mis on sobiv nii kasutajale kui ka tema karjale ning võimaldab ühtlasi samm-sammult automatiseerida kogu süsteem vastavalt vajaduste ja võimaluste muutustele.

STRANGKO Milk-Control juhtpulti on kerge kasutada. Kahe lüpsikoha juures saab hakkama ühe juhtpuldiga. See annab lüpsjale rohkem vabadust. Kasutades ühte juhtpulti kahe lüpsikoha vahel, on võimalik pidevalt kogu lüpsi vältel jälgida nii lehma numbrit kui ka piimakogust.

STRANGKO Milk-Control süsteemi saab paigaldada mitmel erineval moel. Tänu moodulsüsteemile on võimalik korraldada automatiseeritud söötmise juhtimine, piimakontroll, lehmade eraldamine ja identifitseerimine. Kõiki mooduleid saab paigaldada ka eraldi.

 Milk- Control erinevad variandid:

 • pulsaatorite ja automaatse altvõtu juhtimine
 • pulsaatorite ja automaatse altvõtu juhtimine, piima elektrijuhtivuse mõõtmine
 • pulsaatorite ja automaatse altvõtu juhtimine, piimakoguse mõõtmine
 • pulsaatorite ja automaatse altvõtu juhtimine, piimakoguse ja piima elektrijuhtivuse mõõtmine

Juhtpuldi ekraanile ilmuvad erinevad teated:

 • lehma number
 • piimakogus
 • alarm piima kohta:                                      
 •   - piimakoguse kõrvalekalle
 •   - piima elektrijuhtivus 
 •   - piima eraldamine
 • alarm lehmakalendri kohta:
 •    - esimene innaaeg
 •    - teine innaaeg
 •    - tiinus kontrollimine
 •    - kinni jätta
 •    - lehm kinni jäetud
 •    - 2 haiguse koodi: mastiit ja pentitsiliin
 •    - kõrvalekalle lehma aktiivsuses

          

Milk- Control juhtpuldil on suur ekraan, kus on näha kogu informatsioon lüpsiplatsil oleva lehma kohta. Nii arvutis, kui ka lüpsiplatsi juhtpuldi ekraanil olevad tekstid saab programmeerida eesti keelsena. Kasutaja saab sisestada selle, millist informatsiooni ta näha soovib ja millises järjekorras see info ekraanile ilmub. Informatsiooni on võimalik jagada alljärgnevatesse gruppidesse:

      Lüpsmine:

 •  küsitud lehma eeldatav piimakogus
 •  platsil oleva lehma lüpstud tegelik piimakogus
 •  piima elektrijuhtivus lüpsi ajal
 •  elektrijuhtivuse alarm
 •  lüpside arv piima eraldamiseks
 •  lüpsiaeg
 •  keskmine lüpsikiirus sellel lüpsil

   

        Söötmine:

 •  määratud ratsioon ja ülejäänud sööt, tüüp A
 •  määratud ratsioon ja ülejäänud sööt, tüüp B
 •  määratud ratsioon ja ülejäänud sööt, tüüp C
 •  määratud ratsioon ja ülejäänud sööt, tüüp D
 •  määratud ratsioon, tüüp A lüpsiplatsil
 •  määratud ratsioon, tüüp B lüpsiplatsil

Lehmakalender:

 •  laktatsioonipäevade arv
 •  viimase poegimise kuupäev
 •  viimase indlemise kuupäev
 •  viimase seemendamise kuupäev
 •  eeldatav poegimise kuupäev
 •  eeldatav kinnijätmise kuupäev
 •  kõrvalekalle aktiivsuses, näidatuna %-des
 •  haiguse kood nr 1
 •  haiguse kood nr 2
 •  esimese innaaja alarm
 •  esimese tiinusekontrolli alarm
 •  alarm: kinni jätta
 •  alarm: lehm on kinni
 •  võimalus pärast lüpsi lehm eraldada

Seaded: kui Milk- Control on ühendatud arvutiga, siis saab näha:

 •   aega lüpsi alguses, kui automaatset allvõttu ei toimu (ooteaeg)
 •   maksimaalset sekundite arvu kahe piimapulsi vahel piimaanduris(altvõtu tase)
 •   pulsaatori töökiirust (topeltlööki minutis)
 •   pulsisuhet esinisades
 •   pulsisuhet taganisades
 •   pulsaatori töökiirust stimulatsiooni ajal
 •   pulsisuhet esimestes nisades stimulatsiooni ajal
 •   pulsisuhet tagumistes nisades stimulatsiooni ajal
 •   stimulatsiooni kestvust sekundites

Kautaja otsustab ülaltoodud info põhjal kasutamise järjekorra. Ekraanil on alati näha 4 rida, noolenuppe vajutades saab liikuda üles- või allapoole, kuni leitakse soovitud info. Milk- Control süsteemiga on kaasas indentifitseerimise süsteem ja arvuti. Iga lehma jaoks on võimalik sisestada eraldi andmed, seega saab valida parima võimaliku lüpsi viisi. Praegu on Milk- Control ainus omalaadne, selliste võimalustega süsteem. Kui Milk- Control installeeritakse ilma elektrooniliste piimamõõturiteta, siis tuleb altvõtu signaal piimaandurilt, millega toimub elektrooniline piima voolu mõõtmine.

            

                                                         

Milk- Contol piimamõõtur on heaks kiidetud rahvusvahelise jõudluskontrolli ICRA poolt. (Pulsameter 2). Milk- Control piimamõõturil võib piima pealevool olla kuni 15 l minutis, kusjuures teiste piimamõõturite standard on kuni 12l minutis.

Piimamõõturi korpus on väike ja kompaktne. Unikaalne pesusüsteem tagab efektiivselt mõõturi pesu vähese veekuluga.

             

Piimamõõtur on tehtud väga lihtsa tööpõhimõtte järgi: tal on kahepoolne kallutusseade, mille kumbki osa mahutab 100g piima. Kui üks osa täitub piimaga, siis seade kaldub ja piim voolab välja, samal ajal täitub teine pool. 100-g portsjonid suurendavad täpsust ja kindlustavad altvõtu õigeaegsuse. Piimamõõturi korpuses ei ole elektroonikat, kolbe ega mähiseid, mis tagab seadme stabiilse ja korrektse funktsioneerimise ning äärmiselt väikeste kulutustega hooldamise. Piimaproovi võtmine on väga lihtne ning ohutu, tuleb vaid paigale seada koos proovipudeliga.

                

Elektrijuhtivus: piima elektirjuhtivuse mõõturi saab süsteemi ühendada vaatamata sellele kas süsteem on varustatud piimamõõturiga või mitte, sest elektrijuhtivust mõõdab iseseisev seade.

Farmijuhtimisprogramm StrangkoFarm Management

                 Programmi ülevaade:

              

StrangkoFarm Management koosneb mitmest erinevast programmist, mis on seotud kas otseselt v kaudselt üksteisega. Neod saab eraldi avada ning sisestada andmeis erinevatesse programmidesse ja andmebaasidesse. Igal programmi avamiseks on oma ikoon, millel hiirega klõpsates saab avada soovitud akna.

 •  Lüpsikari: See on peamine tarkvara, kus saab näha palju põhilisi andmeid. Siia sisestatakse kõikide lehmade andmed ning andmed lehmakalendri kohta.
 •  Lehmakalender: Peamenüüst leiate lehmakalendri. Lehmakalender on üles ehitatud nii, et nähtuvad kõik tegelikud sündmused. See lihtsustab kasutamist ja muudab kõik arusaadavaks. Kõiki andmeid lehma tegeliku olukorra kohta saab jälgida ekraanilt. Enamus andmeid näidatakse ekraanil peaprogrammis.
 •  Piimatoodang: Menüüs `Piim` leiate programmi, kus on andmeid iga lehma piima kohta. Kõik andmed salvestatakse kaks korda päevas ning säilitatakse kogu laktatsiooni ajaks. Lisaks saab valida teatud perioodi järjestikuse lüpsi andmete võrdlemiseks piimaandmete graafilise pildi kas ühe lehma v terve karja kohta.
 • Haiguste koodid: Sellesse programmi sisestatakse erinevad haigused numberkoodidega ning hiljem saab neid farmijuhtimise programmis kasutada.
 • Ülevaade haigustest: Sisestatakse erinevad haiguste koodid. Kui Teil on automaatne identifitseerimise programm, siis on igal lüpsikohal lüpsjale näha lehma haiguste koodid
 •  Lüpsikiirus: Sisestatakse lehma keskmine lüpsikiirus, et lüpsiplatsil oleks `aeglasemad lehmad` kohe näha.
 •  Ülevaatlikud andmed: Sellesse programmi sisestatakse kogu taust väljatrükkimiseks ja lehmakalendri andmete jaoks.
 • Programmid grupeerimiseks: Programmi kasutatakse siis kui palju lehmi on samal söödaratsioonil, karjatamisel suveajal või kui soovite moodustada järjestikuseid erinevaid söödaratsioonide gruppe.
 •  Pullid: Selle programmiga saab teha faili kõikide karjas olevate pullide kohta.
 •  Söötmise programm: Menüüs `Söötmine` leiate programmi, mille abil jaotatakse igale lehmale eraldi kontsentreeritud jõusööda koguseid. Jõusööda jagamine võib toimuda selleks spetsiaalselt ettenähtud söödaboksides vabapidamisega lautades v lüpsiplatsil. Vastavalt soovile on võimalik suurendada või vähendada päevast toiduratsiooni ja samas on võimalik lasta arvutil välja arvutada söödakogus vastavalt piimasnnile. Iga päev trükitakse automaatselt välja ülevaade, millest on näha kui palju iga lehm on ettenähtud jõusöödast ära söönud.
 •  Sööda tüübid: Selles programmi sisestatakse erinevat tüüpi söödakonsentraadid, mida kasutatakse sööda segamisel-jagamise.
 • Söödaladu: Uue jõusööda saabumisel hoidlasse peab selle sisestama siia programmi.
 • Olukord laudas: Selle programmi abil saab otseühenduse laudaga. Teil on pidevalt võimalik jälgida lehmade liikumist söötmiskäikudes või kogu laudas.
 • Andmete salvestamine disketile: Seda programmi kasutatakse andmete salvestamiseks disketile. Salvestada on soovitav iga kord kui andmeid muudetakse.
 • Andmete lugemine disketilt: Seda programmi kasutatakse siis, kui Te soovite taastada andmeid disketilt.
 •  Üldseaded: Seda programmi kasutatakse erinevate juht- ja kontrollifunktsioonide, nt söödahulkade, sööda koostiste, kuupäevade, aja jms muutmiseks.
 •  KMW seaded: Sellega saab muuta programmi põhiseadeid. Programm on kaitstud parooliga ja seda saavad kasutada ainult programmi hooldajad.
 • Graafikud: Siin saab välja valida andmeid võrdlemiseks ning vaadelda neid graafiliselt. Saab jälgida näiteks innaaegu ja haigusi.

              Identifitseerimine

Identifitseerimiseks kasutatakse ainult ISO- normidele vastavaid TIRIS transpondreid. Antennid- lehm identifitseeritakse kas lüpsiplatsi sisenemisväravas asuva antenni või iga lüpsikoha juures oleva antenni abil. Lihtne ja tugev konstruktsioon- STRANGKO antenni lihtne ehitus tagab sellele pika eluea, samas vajab see minimaalselt hooldamist. On identifitseerimisel ohutu.

           

             Automaatne eraldamine.

 Suurtes vabapidamisega lautades kulub kinnijäävate, ravimist vajavate, seemendamisele kuuluvate vms lehmade leidmisele ja eraldamisele palju aega. STRANGKO uue lahendusega eraldusboksi juhitakse lüpsiplatsilt ning seda tehakse automaatselt Lihtne kood- selle sisestamisega piimamõõturi juhtpulti juhitakse lehm automaatselt eraldi kohe pärast lüpsiplatsilt äraminekut.

                                                         

           Aktiivsusemõõtja jälgib lehmade aktiivsust.

Lehmade õigeaegne innaaja jälgimine on jätkuv probleem piimafarmides. Suure töökoormuse tõttu farmides ei registreerita tihti õigeaegselt indlemise algust, mille tulemuseks on hiline seemendamine. Sel põhjusel töötas STRANGKO välja süsteemi, mis jälgib lehmade aktiivsust terve ööpäeva jooksul ja aitab sellega farmijuhil otsustada seemendamise õige aja üle. Kui lehm indleb, siis tema aktiivsus on suurem pikema või lühema perioodi jooksul. Kui lehm on aktiivne ainult öisel ajal, siis on farmijuhil väga raske näha muutust. STRANGKO AKTOMEETER on väga hea abiline lehmade aktiivsuse mõõtmisel ööpäevaringselt.

                    Acto Transponder

Kõikidele lehmadele pannakse pärast poegimist jala ümber Acto Transponder, mis loeb lehma liigutusi. Iga kord, kui lehm tuleb lüpsiplatsile, loetakse andmed transpondrist automaatselt. Seejärel saab neid jälgida Milk- Controli ekraanil ning siis kantakse need arvutisse üle.

                              

Toiming Iga lüpsi ajal loetakse kokku sammude arv tunnis ja võrreldakse eelmistel perioodidel. Kui aktiivus on kõrgem keskmisest, siis ilmub selle lehma kohta info kõrvalkallete lehel. Farmijuht saab ise sisestada, milliseid kõrvalekaldeid ta näha soovib. Sellist lehte saab välja trükkida pärast iga lüpsi ja farmijuht saab pidevalt jälgida lehmade aktiivsuse muutust.

                  

Juhtpult Portoreader

Tugeva ja vastupidava ning paljude võimalustega portatiivse juhtpuldi tootmisel on ära kasutatud kõige kaasaaegsemaid lahendusi elektroonikas. Väike, kuid piisavalt suure ekraaniga juhtpult Portoreader on kasutajasõbralik kaasaskantav arvuti, mis võimaldab selle kasutajal kontrollida automatiseeritud protsesse kohapeal. Söötmissüsteemide juhtimiseks saab Portoreader- arvutit ühendada peamiselt kahe skeemi järgi:

STANDARD- Portoreader-i põhisüsteem.

StrangkoFarm Portoreader on sisuliselt kaasaskantav arvuti, mis sisaldab söötmisprogrammi ja lehmakalendrit. Sellega kontrollitakse päevast jõusööda ja mineraalide jagamist vabapidamisega lautades. Portoreader-i lahtiühendamisel võrgust saab seda kasutada käsitsi juhitava juhtpuldina vabapidamisega lautades.

                                                                      

                                                                                                        

STANDARD:

 • - 4 söötmisboksi
 • - 3 tüüpi jõusööta
 • - 200 lehma
 • - vasikate jootmisseade ja automaatjooturid
 • - ühendus printeriga
 • - lehmakalender
 • - tiris indentifitseerimine

LISAVÕIMALUSTEGA- Portoreader Kombi

 StrangkoFarm Portoreader Kombi on standardlahenduse laiendatud variant. Portoreader Kombi-t on igal ajal võimalik kasutada StrangkoFarm Control arvutina.

Portoreader Kombi võimalused:

 • - 8 söötmisboksi
 • - 4 tüüpi jõusööta
 • - 200 lehma
 • - vasikate jootmisseade ja automaatjooturid
 •  - ühendus arvutiga(RS-232 liides)
 • - ühendus printeriga
 • - lehmakalender
 • - tiris indentifitseerimine
 •  - piimamõõtmine

Lehmakalendri programm mõlema variandi jaoks on hästi organiseeritud ning annab hea ülevaate karjast koos alljärgneva infoga:

 • - iga lehma olukorra kohta eraldi
 •  - lehmade kohta, kes on poeginud
 • - indlemine
 • - seemendamine
 • - tiined lehmad
 • - kinnislehmad
 •  - esimene indlemine
 • -eeldatav indlemine
 • - tiinuse kontroll
 • - kinnijäämine
 • - eeldatav poegimise aeg

Iga lehma kohta karjas on võimalik välja trükkida vastav lehma kaart.

Söötmisprogramm on täielikult välja töötatud ja pakub alljärgnevaid raporteid:

 •  - kõik andmed
 • - järelejäänud sööt
 • - söötmisgraafikud
 • - laoseis
 • - sööda kulu vastavas söötmisboksis
 • - sööda kulu lehma kohta

                               

     

Tagasi  :  Üles
www by c m a